تاريخ : | | نویسنده : 24linuxhosting

ترجمه فارسی نهج البلاغه در سفارش به ياران خود
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است (درباره نماز و زکوه و اداء امانت) که اصحاب خود را به آن سفارش مي‏فرمود: امر نماز را مراعات کنيد (که معراج مومن و ستون دين و نخستين چيزي است که در قيامت از بنده بازپرسي مي‏شود، اگر قبول شد سائر اعمال پذيرفته است، و اگر به حساب نيايد هيچيک از اعمال سودي ندارد) و آن را محافظت نمائيد (از وقت فضيلت آن غافل نمايند) و بسيار بجا آوريد، و به وسيله آن (به خدا) نزديک شويد، زيرا نماز (همانطور که در قرآن کريم ص 4 ي 103 مي‏فرمايد: کانت علي المومنين کتابا موقوتا) بر مومنين فريضه‏ايست نوشته و وقت آن تعيين گرديده، آيا گوش (دل) به پاسخ اهل دوزخ نمي‏دهيد آنگاه که از آنها مي‏پرسند: (ما سلککم في سقر؟ قالوا: لم نک من المصلين در قرآن کريم س 74 ي 42 يعني) چه چيز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟ مي‏گويند از نمازگزاران نبوديم، و نماز گناهان را مي‏ريزد مانند ريختن برگ (از درخت) و رها مي‏کند مانند رها کردن بندها (از گردن چهار پايان) و رسول خدا صلي الله عليه و آله نماز را به چشمه آب گرم تشبيه فرموده که بر در خانه مردي باشد و شبانه‏روزي پنج نوبت از آن شستشو کند، پس (معلوم است) ديگر بر چنين کسي چرک باقي نخواهد ماند، و حق نماز را مرداني از مومنين شناخته‏اند که آرايش کالا (ي جهان) و روشني چشم از فرزند و دارائي آنان را از آن باز نميدارد، خداوند سبحان (در قرآن کريم س 24 ي 37) مي‏فرمايد: رجال لاتلهيهم تجاره و لابيع عن ذکرالله و اقام الصلوه و ايتاء الزکوه يعني مرداني هستند که بازرگاني و خريد و فروخت آنها را از ياد خدا و بجا آوردن نماز و دادن زکوه غافل نمي‏گرداند. و رسول خدا صلي الله عليه و آله با اينکه به بهشت مژده داده شده بود براي نماز (از بس به جا مي‏آورد) خود را رنج ميافکند به جهت فرمان خداوند سبحان (در قرآن کريم س 20 ي 132): و امر اهلک بالصلاه و اصطبر عليها يعني اهل خود را به خواندن نماز امر کن و خويشتن بر انجام آن شکيبا باش. پس آن حضرت هم اهل خود را به نماز امر مي‏فرمود و خود را به شکيبائي بر رنج آن وامي‏داشت. پس براي مسلمانان زکوه با نماز وسيله آشنائي قرار داده شده (اداي آن مانند نماز وسيله تقرب به خدا است) هر که آن را به ميل و رغبت و خوشدلي اداء نمايد براي او کفاره و پوشاننده (گناهان) و مانع و نگاهدارنده از آتش (دوزخ) است، و نبايد کسي (که آن را پرداخت) به ياد آن باشد، و نبايد از آن بسيار اندوه به خود راه دهد، زيرا (به ياد مال بودن و اندوه خوردن بر اثر علاقه به دارائي است، و علاقه به آن منافي با تقرب به خدا است، و) کسي که آن را از روي بي‏ميلي اداء کند و (در عوض) با آنچه که از آن برتر است. (بهشت جاويد) اميدوار باشد، پس او (در دعوي دوستي با خدا دروغگو، و) به سنت پيامبر اکرم نادان است (زيرا منت براي اداي آن آن است که به طيب نفس و خوشدلي باشد، نه از روي اکراه و نگراني، چنانکه در قرآن کريم س 76 ي 8 مي‏فرمايد: و يطعمون الطعام علي حبه مسکينا و يتيما و اسيرا ي 9 انما نطعمکم لوجه الله لانريد منکم جزاء و لاشکورا يعني بر اثر دوستي خدا بينوا و کودک بي‏پدر مسلمان و اسير از مشرکين را طعام مي‏دهند به اين قصد که براي دوستي خدا شما را طعام مي‏دهم و پاداش و سپاسگزاري از شما نمي‏خواهيم) و در بردن مزد و پاداش زيانکار (زيرا پاداش به ازاي عمل ميدهند و اين عمل بر خلاف رضاي خدا بوده است) و در کردار گمراه مي‏باشد (زيرا پاداش به ازاي عمل مي‏دهند و اين عمل بر خلاف رضاي خدا بوده است) و در کردار گمراه مي‏باشد (زيرا بر خلاف دستور رفتار نموده) و پشيمانيش بسيار است (زيرا با انجام دادن وظيفه از نتيجه آن محروم است). پس (بعد از مراعات نماز و زکوه) امانت را اداء نمايد که کسي که اهل آن نباشد (به آن خيانت نمايد) نوميد گردد، به تحقيق امانت بر آسمانهاي افراشته و زمينهاي گسترده و کوههاي بلند برقرار پيشنهاد شد، و چيزي بلندتر و پهن‏تر و بالاتر و بزرگتر از آنها نيست، و اگر چيزي از جهت بلندي يا پهني يا توانائي يا ارجمندي (از قبول آن امانت) امتناع مي‏نمود هر آينه آسمانها و زمينها و کوهها امتناع نموده زير بار نمي‏رفتند وليکن (خودداري آنها از قبول امانت به جهت سرکشي از فرمان نبوده، بلکه از راه عذرخواهي بود، و) از عقاب (خيانت به آن) ترسيدند و دانستند آنچه را که انسان ناتوانتر از آنها ندانست، و او بسيار ستمگر و نادان است (در قرآن کريم س 33 ي 72 مي‏فرمايد: انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا يعني ما امانت را بر آسمانها و زمين و کوهها پيشنهاد نموديم پس آنها زير بار آن نرفتند و ترسيدند و انسان که بسيار ستمگر و نادان است آن را قبول نمود. در تاويل اين آيه شريفه فرموده‏اند: مراد از امانت تکليف به عبوديت و بندگي خداوند سبحان است به قدر استعداد هريک از بندگان و مهمترين عبوديت قبول خلافت الهيه است براي اهل آن و اداء نکردن آن مقام براي خود، و مراد از عرض آن بر آسمانها و زمين و کوهها و زير بار نرفتنشان فهماندن لياقت نداشتن آنها است، و مراد از زير بار رفتن انسان براي کسي است که به جهت تکبر بر اهل آن به استحقاق نداشتن و لايق نبودن آن را به خود نسبت داده، و مراد از ستمگر و نادان بودن آنست که قواي غضبيه و شهويه بر او غلبه دارند، و در معني امانت سخنان ديگر گفته شده و روايات بسيار نقل گرديده که محتاج به تامل و انديشه است، و مي‏توان گفت که آيه عرض امانت به متشابهات قرآن کريم مي‏نمايد. در اينجا امام عليه‏السلام درباره مخالفت با نماز و زکوه و اداء امانت مي‏فرمايد:) آنچه را که بندگان در شب و روزشان بجا مي‏آورند بر خداوند سبحان پوشيده نيست، به کوچکترين کارشان آگاه و به کردارشان دانا و محيط است، اعضاء شما گواهان و اندامتان لشگرها و فرمانبران و انديشه‏هاتان ديده‏بانان او هستند، و نهانيهاي شما نزد او آشکار است (پس گمان نکنيد که روز وارسي چيزي از گفتار و کردار و انديشه‏هاي شما از قلم افتاده و بازپرسي نمي‏شود که اين گمان غلط و اشتباه و نتيجه آن پشيماني و بدبختي هميشگي است). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) کانَ يُوصِى بِهِ اَصْحابَهُ: تَعاهَدُوا أَمْرَ الصَّلوةِ، وَ حافِظُوا عَلَيْها، وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْها، وَ تَقَرَّبُواْ بِها، ‏فَإِنَّها ‏کانَتْ‏ ‏عَلَى‏ ‏الْمُؤْمِنِينَ‏ ‏کِتاباً ‏مَوْقُوتاً، أَلا تَسْمَعُونَ إِلى جَوابِ أَهْلِ النّارِ حِينَ سُئِلُوا: ‏ما ‏سَلَکَکُمْ‏ ‏فِى‏ ‏سَقَرَ؟ ‏قالُواْ: ‏لَمْ‏ ‏نَکُ‏ ‏مِنَ‏ ‏الْمُصَلِّينَ‏. وَ إِنَّها لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ ‏حَتّ‏ ‏الْوَرَقِ‏، وَ تُطْلِقُها إِطْلاقَ ‏الرِّبَقِ‏، وَ شَبَّهَها رَسْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ ‏‏بالْحَمَّةِ‏ ‏تَکُونُ‏ ‏عَلى ‏بابِ‏ ‏الرَّجُلِ‏ ‏فَهُوَ ‏يَغْتَسِلُ‏ ‏مِنْها ‏فِى‏ ‏الْيَوْمِ‏ ‏وَ ‏اللَّيْلَةِ ‏خَمْسَ‏ ‏مَرَّاتٍ‏. ‏فَما ‏عَسى ‏أَن‏ ‏يَبْقى ‏عَلَيْهِ‏ ‏مِنَ‏ ‏‏الدَّرَنِ‏‏ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّها رِجالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذينَ لا تَشْغَلُهُمْ عَنْها زِينَةُ مَتاعٍ، وَ لا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لا مالٍ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحانَهُ: ‏رِجالٌ‏ ‏لا ‏تُلْهِيهِمْ‏ ‏تِجارَةٌ ‏وَ ‏لا ‏بَيْعٌ‏ ‏عَنْ‏ ‏ذِکْرِ ‏اللَّهِ‏ ‏وَ ‏إِقامِ‏ ‏الصَّلاةِ ‏وَ ‏إِيتاءِ ‏الزَّکاةِ. وَ کانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَلِهِ- ‏نَصِباً بِالصَّلاةِ بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ بَالْجَنَّةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحانَهُ: ‏و ‏أْمُرْ ‏أَهْلَکَ‏ ‏بِالصَّلاةِ ‏و ‏اصْطَبِرْ ‏عَلَيْها فَکانَ يَأْمُرُ بِها أَهْلَهُ، وَ يُصَبِّرُ عَلَيْها نَفْسَهُ. ثُمَ إِنَّ الزَّکاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاةِ قُرْباناً لِأهْلِ الْإِسْلامِ، فَمَنْ أَعْطاها طَيِّبَ النَّفْسِ بِها، فَإِنَّها تُجْعَلُ لَهُ کَفارَةً، وَ مِنَ النّارِ ‏حِجازاً وَ وِقايَةً، فَلا يُتْبِعَنَّها أَحَدٌ نَفْسَهُ، وَ لا يُکْثِرَنَّ عَلَيْها لَهْفَهُ، فَإِنَّ مَنْ أَعْطاها غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِها يَرْجُو بِها ما هُوَ أَفْضَلُ مِنْها فَهُوَ جاهِلٌ بِالسُّنَّةِ، ‏مَغْبُونُ‏ ‏الْأَجْرِ، ضالُّ الْعَمَلِ، طَوِيلُ النَّدَمِ. ثُمَّ أَداءَ الْأَمانَةِ، فَقَدْ خابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِها، إِنَّها عُرِضَتْ عَلَى السَّمواتِ الْمَبْنِيَّةِ، وَ الْأَرَضِينَ ‏الْمَدْحُوَّةِ، وَ الْجِبالِ ذاتِ الطُّولِ الْمَنْصُوبَةِ، فَلا أَطْوَلَ وَ لا أَعْرَضَ وَ لا أَعْلى وَ لا أَعْظَمَ مِنْها، وَ لَوِ امْتَنَعَ شَىْ‏ءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لَامْتَنَعْنَ، وَ لکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَ عَقَلْنَ ما جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُنَّ وَ هُوَ الْإِنْسانُ ‏إِنَّهُ‏ ‏کانَ‏ ‏ظَلُوماً ‏جَهُولًا. إِنَّ اللَّهَ -سُبْحانَهُ وَ تَعالى- لا يَخْفى عَلَيْهِ مَا الْعِبادُ ‏مُقْتَرِفُونَ‏ فِى لَيْلِهِمْ وَ نَهارِهِمْ، لَطُفَ بِهِ ‏خُبْراً، وَ أَحاطَ بِهِ عِلْماً، أَعْضاؤُکُمْ شُهُودُهُ، وَ جَوارِحُکُمْ جُنُودُهُ، وَ ضَمائِرُکُمْ عُيُونُهُ، وَ خَلَواتُکُمْ ‏عِيانُهُ‏.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.